top of page

Kwaliteit

 

Pedicure Praktijk Voorburg West staat voor kwaliteit. Daarom ben ik aangesloten bij ProVoet, Brancheorganisatie voor de Pedicure en opgenomen in ProCert, Kwaliteitsregister voor Pedicures.

ProVoet
Brancheorganisatie voor de Pedicure

 

Pedicures aangesloten bij ProVoet zijn altijd gediplomeerd en op de hoogte van actuele ontwikkelingen in hun vak. ProVoet is de landelijke branche-organisatie voor pedicures en behartigt de belangen van ruim 13.000 leden.

 

ProVoet bevordert de kwaliteit en professionalisering van voetverzorging en het beroep pedicure in Nederland. De pedicures die bij ProVoet zijn aangesloten, staan voor kwaliteit en hygiëne. Deze professionele pedicures zijn te herkennen aan het ProVoet-logo. Gediplomeerde leden voeren dit logo op hun website, gevelbord, afsprakenkaartjes, etc.

 

Ik ben een gespecialiseerd pedicure. Dat betekent dat ik na de algemene opleiding voor pedicure gespecialiseerde bijscholing heb gedaan. Ik heb
zowel een aantekening voor de Diabetische Voet als voor de Reumatische Voet. U kunt dus zeker bij mij terecht als u diabetes of reuma heeft (zie bij
Behandelingen). Ook heb ik de opleiding tot Medisch Pedicure met succes afgerond. Ik beschik over specialistische technieken waarmee ik complexe voet- en nagelproblemen kan behandelen.

ProCert
KwaliteitsRegistratie voor de Pedicure

 

Het doel van ProCert is het inzichtelijk maken van de kwaliteit in de pedicurebranche. Daarvoor is het 'KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP)' ontwikkeld.

 

Pedicures die aan de eisen van ProCert voldoen, kunnen zich registreren. Een geregistreerde pedicure beschikt over de benodigde diploma's én is verplicht zich bij te scholen.

 

www.kwaliteitsregisterpedicures.nl

U kunt mij vinden in het online kwaliteitsregister onder registratienummer 9898. Op deze site kunt u ook zien welke vergoeding van voetverzorging voor u van toepassing is. Per zorgverzekeraar vindt u informatie over de verzekeringen, het aantal behandelingen en het bedrag dat wordt vergoed.

Privacy

 

Pedicure Praktijk Voorburg West hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Ik ga zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en doe er
alles aan om uw privacy te waarborgen. Pedicure Praktijk Voorburg West houdt zich aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevens-bescherming.

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

  • de verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  • vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

  • geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

bottom of page